Quảng Trị thu hồi hơn 100 ha đất rừng sản xuất

ThienNhien.Net – Hơn 104,32 ha đất rừng sản xuất do Công ty Cổ phần nông lâm sản Quảng Trị quản lý thuộc các thửa nằm trong tờ bản đồ địa chính số 27, 37, 38 xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh vừa bị UBND tỉnh Quảng Trị ra quyết định thu hồi do sử dụng không hiệu quả và sai mục đích.

UBND tỉnh đề nghị UBND xã Vĩnh Thủy nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty nông lâm sản Quảng Trị cho Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời lập phương án giao đất, cho thuê đất trình UBND huyện xét duyệt.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty nông lâm sản Quảng Trị có chức năng chính là sản xuất hàng mộc; khai thác, chế biến gỗ; sản xuất, kinh doanh sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, rừng trồng và nông sản…