Không cấp phép thủy điện nếu không có phương án trồng rừng

ThienNhien.Net – Trả lời Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý các dự án thủy điện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 888/TTg-KTN ngày 31/5/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, các dự án đầu tư thủy điện đều phải bố trí vốn để trồng rừng, nếu không tự quản lý được thì ủy thác cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng của tỉnh hoặc Quỹ bảo vệ phát triển rừng Việt Nam thực hiện. Khi chưa có phương án trồng rừng thay thế thì chưa chấp thuận đầu tư dự án thủy điện.

Yêu cầu trồng rừng thay thế diện tích rừng đã mất thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, và phải tuân theo nguyên tắc rừng bị mất bao nhiêu thì phải trồng bù lại bấy nhiêu, nếu trong huyện không còn đất để trồng rừng thì tỉnh bố trí trồng rừng thay thế ở huyện khác; nếu tỉnh không còn đất để trồng rừng thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để Bộ bố trí đất ở tỉnh khác.

Trên thực tế, không phải dự án thủy điện nào cũng tuân thủ theo đúng quy định trên, do đó, việc rà soát, kiểm tra các dự án nhằm phát hiện và xử lý vi phạm là hết sức cần thiết để tránh tình trạng thủy điện “lấn” rừng.