Sớm xử lý nguồn nước bị nhiễm độc tại Bắc Ninh

ThienNhien.Net – Sau khi khảo sát, đánh giá về thực trạng nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm asen, chì, thủy ngân tại nhiều địa phương, tháng 9/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn đề nghị Chính phủ hỗ trợ nguồn kinh phí để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm.

Đề xuất này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ủng hộ, đồng thời khẳng định Bộ cũng đang dự kiến kinh phí hỗ trợ Chương trình trình xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012 trình Chính phủ, trong đó có Bắc Ninh.

Bộ đã gửi văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong việc xây dựng các dự án cấp nước cho vùng có nguồn nước bị ô nhiễm.