Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học ở Việt Nam

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia ở Việt Nam đang được tiếp tục xúc tiến xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý đa dạng sinh học hiệu quả, bền vững.

Ngày 17/11, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và Kế hoạch hành động (NBSAP) đến năm 2020.

Đây là một trong các hoạt động của Bộ TN&MT trong nhiệm vụ xây dựng định hướng và lộ trình lâu dài nhằm ngăn chặn sự suy giảm về đa dạng sinh học, thúc đẩy sự phục phồi cũng như tăng cường sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học.

Theo Báo cáo về quan trắc môi trường nước của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là 1 trong số 10 quốc gia giàu đa dạng sinh học nhất trên thế giới, với sự có mặt của 10% số loài được biết đến trên thế giới, trong khi diện tích lãnh thổ chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích trái đất. Tuy nhiên, do sự tốc độ phát triển kinh tế, Việt Nam đang gặp phải sự suy giảm đáng kể về diện tích các khu cư trú tự nhiên, dẫn tới sự giảm số lượng, thậm chí tuyệt chủng một số loài.

Các chuyên gia chỉ ra rằng Việt Nam đang thiếu một định hướng và kế hoạch hành động dài hạn để giải quyết vấn đề này.

Ông Egashira Eiji, cố vấn cao cấp xây dựng chiến lược cho biết, Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia và Kế hoạch hành động (NBSAP) đã được khởi động từ năm 1994. Kể từ đó đến nay, Chiến lược này mới chỉ được chỉnh sửa, cập nhật sơ bộ vào năm 2007 và vẫn thiếu tính toàn diện, phân tích chuyên sâu.

Vì vậy, một chiến lược dài hạn về đa dạng sinh học là một nhu cầu tất yếu và cần được xây dựng theo hướng lồng ghép các yếu tố biến động về môi trường cũng như các chính sách phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam.

Cùng với việc xây dựng NBSAP, JICA và Bộ TN&MT chuẩn bị triển khai một dự án hợp tác kĩ thuật về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia ở Việt Nam. Dự án được thực hiện trong vòng 3,5 năm, với mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ cho công tác quản lý đa dạng sinh học.