Quy định về xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định, thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo về an toàn thực phẩm có thể bị xử lý theo một trong các hình thức: chuyển mục đích sử dụng, tái xuất hoặc tiêu hủy.

Đây là thông tin được nêu tại Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Tập đoàn thủy sản Minh Phú, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải thực hiện việc thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra trong các trường hợp: Thực phẩm hết thời hạn sử dụng mà vẫn lưu thông, bán trên thị trường; thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; thực phẩm là sản phẩm công nghệ mới chưa được phép lưu hành; thực phẩm bị hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển, kinh doanh làm sản phẩm không đảm bảo an toàn ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; thực phẩm có chất cấm sử dụng hoặc có chứa tác nhân gây ô nhiễm vượt giới hạn quy định.

Thông tư cũng nêu rõ các hình thức xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể, sẽ khắc phục lỗi ghi nhãn đối với trường hợp sản phẩm ghi nhãn chưa đúng quy định. Chuyển mục đích sử dụng đối với những trường hợp thực phẩm hết hạn sử dụng, không phù hợp với mục đích sử dụng ban đầu nhưng không có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Đối với các trường hợp thực phẩm nhập khẩu không đảm bảo an toàn, thực phẩm nhập khẩu hết hạn sử dụng; thực phẩm chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ áp dụng hình thức tái xuất.

Đối với thực phẩm bị biến chất, thiu, thối; thực phẩm sử dụng chất phụ gia hoặc chất hỗ trợ chế biến vượt quá mức giới hạn cho phép; thực phẩm có chất độc hại…. sẽ áp dụng hình thức tiêu hủy.

Việc tiêu hủy thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn phải theo quy định của pháp luật và phải được cơ quan kiểm tra về an toàn thực phẩm, chính quyền địa phương kiểm tra, xác nhận kết quả tiêu hủy.