Hội thảo Khí hậu trực tuyến toàn cầu 2011

ThienNhien.Net – Hôm nay (07/11), Hội thảo Khí hậu Trực tuyến Toàn cầu (CLIMATE 2011/KLIMA 2011) đã chính thức được khởi động. Hội thảo năm nay do Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP), Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tổ chức Quan sát Sahara & Sahel (SSO) và một số tổ chức quốc tế khác phối hợp thực hiện.

Xây dựng trên cơ sở thành công của các hội thảo trực tuyến trước đó (2008, 2009, 2010), CLIMATE 2011 được tổ chức với chủ đề chính là “Biến đổi Khí hậu và Quản lý Rủi ro Thiên tai”. Hội thảo sẽ là nơi giới thiệu các nghiên cứu khoa học mới nhất về phương diện xã hội, kinh tế, chính trị của biến đổi khí hậu.

Hội thảo khí hậu lần này dự kiến tập trung bàn luận về 4 vấn đề chính, bao gồm: quản lý rủi ro thiên tai ứng phó hiệu quả, xây dựng năng lực ứng phó hiệu quả với vấn đề khí hậu, chi phí và lợi ích của việc ứng phó hiệu quả với vấn đề khí hậu và các phương pháp, công cụ, giải pháp kỹ thuật liên quan đến ứng phó hiệu quả với vấn đề khí hậu.

Hội thảo sẽ khép lại vào ngày 12/11 tới.