Đề nghị xây thêm hồ chứa nước cho vùng cao Hà Giang

ThienNhien.Net – Được đầu tư hàng chục công trình hồ chứa nước sinh hoạt với tổng vốn hơn 900 tỉ đồng nhưng 4 huyện vùng cao của Hà Giang gồm Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ và Yên Minh vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước.

Xét thấy nhu cầu về nước của khu vực này là cấp bách và thiết thực, Bộ NN&PTNT hoàn toàn nhất trí với UBND tỉnh Hà Giang ngay khi địa phương này chủ động đề xuất xây thêm hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 địa phương trên trong giai đoạn 2011 – 2015. Bộ đề nghị Thủ tướng sớm xem xét, phê duyệt chủ trương này.

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý UBND tỉnh Hà Giang cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, quy mô cũng như công nghệ áp dụng của các hồ chứa đã được xây dựng nhằm rút kinh nghiệm và tăng cường hiệu quả sử dụng các hồ chứa đã có, đồng thời xem xét lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn để đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư để bố trí kinh phí cho phù hợp.