Cần hơn 88 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống hạn và xâm mặn đợt 3

ThienNhien.Net – Nhận thấy diễn biến thời tiết đầu năm 2011 gây bất lợi cho hoạt động sản xuất tại hầu hết các khu vực trên phạm vi cả nước, làm gia tăng nguy cơ hạn hán và thực trạng xâm nhập mặn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây đã có văn bản đề nghị Thủ tướng xem xét, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đợt 3 phòng, chống hạn và xâm nhập mặn cho các địa phương.

Cụ thể, đối với tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum và Quảng Bình, Bộ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính trong việc hỗ trợ cho Đăk Lăk 12,6 tỷ đồng; Kon Tum 6,5 tỷ đồng; Quảng Bình 10,12 tỷ đồng.

Với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Bộ đề nghị hỗ trợ một phần kinh phí chống hạn hán, xâm nhập mặn vụ đông xuân, hè thu 2011 gồm nạo vét kênh dẫn, cửa lấy nước, tiền điện, xăng dầu bơm nước tưới. Cụ thể, đề nghị hỗ trợ Hà Tĩnh 16,25 tỷ đồng; Quảng Ngãi 7 tỷ đồng; Bình Định 16,9 tỷ đồng.

Được biết, sau đề nghị của Bộ NN&PTNT về dự toán kinh phí phòng chống hạn hán vào ngày 30/11/2010, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2011 đã quyết định hỗ trợ kinh phí chống hạn đợt 1 cho 21 địa phương và 3 công ty trực thuộc Bộ NN&PTNT với tổng số tiền 379,6 tỷ đồng. Tháng 8/2011, Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho 8 địa phương với số tiền 72,9 tỷ đồng (riêng Kon Tum và Đăk Lăk mặc dù bị hạn hán nặng nề nhưng chưa được chính phủ hỗ trợ vì địa phương chưa báo cáo đủ số liệu thiệt hại).