Công bố kết quả xử lý môi trường tại Công ty Nicotex Thanh Thái

ThienNhien.Net – Ngày 24/9, liên quan đến vụ chôn chất thải hoá chất bảo vệ thực vật của Công ty Nicotex Thanh Thái (đóng tại xã Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Thanh Hóa), ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin về kết quả xử lý ô nhiễm môi trường tại Công ty này.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa: Từ ngày 16/10/2013 đến ngày 15/02/2014, Công ty CP Nicotex Thanh Thái đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư Công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam (gọi tắt là Công ty DTM) tổ chức khai quật, bốc xúc, đóng gói toàn bộ chất thải có nguy hại, hóa chất bảo vệ thực vật chôn lấp không đúng quy định và đất nhiễm chất bảo vệ thực vật (BVTV) trong khuôn viên công ty với tổng khối lượng: Chất thải nguy hại và đất nhiễm nặng hóa chất BVTV phải chuyển đi tiêu hủy là 239.072,5 kg. Đất nhiễm hóa chất BVTV nhẹ để xử lý tại chỗ bằng hóa chất là 714.151kg.

Đối với 239.072,5 kg chất thải nguy hại và đất nhiễm nặng hóa chất BVTV sau khi khai quật, đóng gói được Công ty DTM cho xe chuyên dùng vận chuyển đi xử lý tiêu hủy trong lò nung của Nhà máy xi măng Thành Công- Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Thành công III (tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Toàn bộ 3.054 kg chất thải nguy hại (1.854 kg các loại bao bì bằng nhựa dính hóa chất BVTV; 1.200 kg nguyên liệu dùng trong sản xuất hóa chất BVTV hết hạn sử dụng và các loại chất thải khác có dư lượng hóa chất BVTV) lưu giữ tại Công ty được Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 11, vận chuyển về nhà máy tại tỉnh Hưng Yên xử lý theo quy định.

Từ ngày 26/6/2014 đến ngày 17/7/2014 với sự giám sát của các cơ quan chức năng và đại diện nhân dân 3 xã (Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Yên Lâm), Công ty CP Nicotex Thanh Thái đã phối hợp với Viện Môi trường nông nghiệp tiến hành xử lý tại chỗ toàn bộ 714.151 kg đất nhiễm thuốc BVTV đã đóng gói, lưu giữ tại công ty bằng phương pháp hóa học. Quá trình xử lý an toàn, đúng quy định, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực.

Sau khi xử lý, 16 mẫu đất đã được gửi đến Trung tâm công nghệ xử lý môi trường (Bộ Tư lệnh Hóa học) để phân tích, đánh giá hiệu quả xử lý. Kết quả, đất sau khi xử lý không còn ô nhiễm hóa chất BVTV.

Cũng theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Môi trường đang chỉ đạo hoàn thiện để công bố bản đồ ô nhiễm môi trường khu vực Công ty CP Nicotex Thanh Thái.

Sau khi công bố kết quả, nếu còn ô nhiễm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đôn đốc, chỉ đạo lập phương án và triển khai thực hiện xử lý triệt để ô nhiễm môi trường những khu vực còn ô nhiễm theo đánh giá của Tổng cục Môi trường…