Bổ sung Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đầu tư và bổ sung dự án đường nối quốc lộ 279 đến trung tâm xã Tà Mít mới, tỉnh Lai Châu vào Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Nậm Chiến.

Về cơ chế thực hiện, nguồn vốn, lập kế hoạch bố trí vốn thực hiện dự án nêu trên, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các chủ đầu tư thực hiện điểm b, khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 1453/QĐ-TTg ngày 29/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án các công trình giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc khi có các thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát, Nậm Chiến, trong đó có dự án đường nối quốc lộ 279 đến Trung tâm xã Tà Mít mới, tỉnh Lai Châu.

Tháng 10/2007, Đề án giao thông tránh ngập khu vực Tây Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt . Đề án thực hiện xây dựng 287 km chiều dài các công trình tránh ngập; các tuyến đường tránh ngập cho các quốc lộ, tỉnh lộ sẽ được xây dựng.

Theo thứ tự ưu tiên, các công trình tránh ngập thủy điện Sơn La sẽ được khẩn trương hoàn thành, gồm quốc lộ 279 và cầu Pá Uôn, 35 km quốc lộ 12 và cầu Hang Tôm, dự án cầu Lai Hà và đường giao thông vào địa điểm xây dựng thủy điện Lai Châu (tỉnh lộ 127).