Kiện toàn Phân ban về thích ứng với BĐKH và quản lý nước

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước.

Các thành viên Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về biến đổi khí hậu (Ảnh Chinhphu.vn)

Theo đó, bổ sung thành viên thường trực của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước gồm: Đại diện của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện Bộ Giao thông vận tải và đại diện Bộ Xây dựng.

Chủ tịch Phân ban Việt Nam quyết định danh sách các thành viên của Phân ban do Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cử và ban hành Quy chế làm việc của Phân ban. Giúp việc cho Phân ban có Ban điều phối liên ngành do Chủ tịch Phân ban quyết định thành lập.

Trước đó, tại Quyết định 410/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu  và quản lý nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Phân ban. Phó Chủ tịch Phân ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các thành viên thường trực của Phân ban gồm đại diện của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Chủ tịch phân ban xem xét và mời một số đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia tùy theo nội dung cụ thể của mỗi kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan và Phân ban Việt Nam.