Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm về quản lý đất đai

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net  – UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch kiến trúc theo thẩm quyền, đúng quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan Công an điều tra, xử lý; các trường hợp vi phạm đủ yếu tố để thu hồi đất thì lập hồ sơ thu hồi theo quy định tại Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND thành phố.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã không tự đề xuất hợp thức hóa cho các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phạm vi về quy hoạch khi kiểm tra, xử lý.

Các trường hợp cụ thể, UBND thành phố sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng, Thanh tra thành phố kết luận, làm rõ mức độ vi phạm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý, khắc phục phù hợp với quy định của pháp luật.

UBND các quận, huyện, thị xã phải tự kiểm tra, rà soát các dự án xây dựng công trình công cộng trên địa bàn, nếu chưa làm thủ tục lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định thì phải lập ngay hồ sơ, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND thành phố quyết định. Các trường hợp vướng mắc, UBND các quận, huyện, thị xã phải báo cáo với UBND thành phố để được giải quyết.

Các cơ quan chức năng không làm thủ tục quyết toán đầu tư công trình đối với dự án chưa làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.