Bình Định: Chỉ đạo khắc phục tồn tại của các dự án thủy điện

 

Khẩn trương khắc phục những tồn tại ở các thủy điện đã và đang thi công - Ảnh minh họa: Binhdinh.gov.vn

ThienNhien.Net – Ngày 15/9/2011, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 3009/UBND-KTN về việc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan đến việc khắc phục các tồn tại của các dự án thủy điện đã và đang thi công.

Theo đó, các Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom khẩn trương lập Kế hoạch triển khai khắc phục các tồn tại, sai phạm trong quá trình thi công xây dựng các công trình thủy điện của đơn vị mình làm chủ đầu tư, trong đó cần nêu cụ thể, chi tiết các biện pháp, giải pháp khắc phục, tiến độ thực hiện của từng công việc và các cam kết về chất lượng, hiệu quả sau khi khắc phục.

Việc thiết kế, khắc phục và sửa chữa các công trình phụ đối với Công trình thủy điện Vĩnh Sơn 5 và đê quai tại suối nước Mật phải được tổ chức thẩm định, lấy ý kiến thỏa thuận, thống nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan trước khi phê duyệt để triển khai thực hiện thi công khắc phục theo quy định

Đối với công trình thủy điện Vĩnh Sơn 3: Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, đánh giá lại số lượng, giá trị cây rừng bị thiệt hại, lập thủ tục bổ sung diện tích đất rừng, cây rừng bị thiệt hại do lượng đất đá đổ xuống mái taluy âm lớn hơn so với thiết kế được duyệt và thực hiện bồi thường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn và quy định cụ thể thời gian nộp Kế hoạch triển khai khắc phục, thời gian thẩm định và trả lời thẩm định các nội dung liên quan nêu trên cho các chủ đầu tư, đồng thời phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thẩm định và thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc có liên quan theo quy định tại các Quyết định số 1985, 1986 và 1987/QĐ-CTUBND ngày 01/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.