Xử lý nghiêm việc sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản

ThienNhien.Net – Những năm gần đây nguồn lợi thủy sản ven bờ có dấu hiệu suy giảm, số lượng tàu có công suất nhỏ lắp máy cũ chủ yếu hoạt động gần bờ tăng nhanh trong khi tàu cá công suất lớn cũng hoạt động trái phép ở vùng ven bờ, tình trạng sử dụng các ngư cụ, phương pháp khai thác mang tính hủy diệt tồn tại ở nhiều nơi.

(Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Để chấn chỉnh công tác quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động nghề cá trên biển, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Cụ thể, cần thành lập lực lượng liên ngành đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động sai vùng, vi phạm các quy định về ngư cụ khai thác, sử dụng nguồn sáng có công suất vượt quá quy định, khai thác thủy sản ở các vùng cấm và các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp khác. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt ở mức cao nhất theo Nghị định 31/2010/NĐ-CP đối với các tàu lưới kéo hoạt động ở vùng biển ven bờ, vùng lộng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố tổ chức cho tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài. Kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá nước ngoài vào hoạt động và thu mua sản phẩm thủy sản bất hợp pháp trên các vùng biển của Việt Nam.

Tổ chức sản xuất trên biển theo mô hình tổ, đội

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo cơ quan chuyên ngành hướng dẫn ngư dân đi khai thác thủy sản xa bờ tổ chức theo mô hình tổ, đội trên biển; hỗ trợ ngư dân xây dựng quy chế hoạt động của tổ và phương tiện để bảo đảm tổ hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, phát triển mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ dựa vào cộng đồng, khuyến khích cộng đồng và ngư dân cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Giao mặt nước ven bờ cho chính quyền cấp huyện, cấp xã tổ chức quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hình thức cộng đồng và chính quyền cùng quản lý.

Các tỉnh, thành phố cần chủ động ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân tham gia khai thác theo mô hình tổ, đội, đồng quản lý trong phạm vị của tỉnh, thành phố.