Đề án ổn định dân cư vùng thủy điện Hòa Bình

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt  Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế – xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 – 2015 trên phạm vi 50 xã và 2 thị trấn thuộc 5 huyện: Phù Yên, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, Mai Sơn với số dân trong vùng Đề án là 54.153 hộ.

Theo Đề án, xây dựng đồng bộ 16 điểm tái định cư tập trung (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Phấn đấu đến hết năm 2015, vùng dự án không còn hộ đói

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2015 giải quyết cơ bản công tác bố trí sắp xếp dân cư, bao gồm di dân đến các điểm tái định cư tập trung khoảng 680 hộ, bố trí tái định cư xen ghép trong nội bộ xã khoảng 1.150 hộ.

Phấn đấu đến năm 2015 cơ cấu kinh tế trong vùng Đề án chuyển dịch theo hướng: Nông, lâm, ngư nghiệp đạt 47%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 35%; thương mại, dịch vụ đạt 18%.

Bên cạnh đó, phấn đấu 95% số hộ trong vùng Đề án được sử dụng điện lưới quốc gia và được dùng nước sạch hợp vệ sinh, 100% hộ được xem truyền hình.

Đến hết năm 2015, vùng dự án không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của cả tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng đồng bộ 16 điểm tái định cư tập trung

Đề án nêu rõ, từ năm 2011 đến năm 2015, xây dựng đồng bộ 16 điểm tái định cư tập trung (11 điểm tại các xã trong vùng dự án và 5 điểm ngoài vùng thuộc các xã Chiềng Chung, Chiềng Lương huyện Mai Sơn) và 29 điểm dân cư trong nội bộ xã cho các hộ thiếu đất ở.

Nội dung Đề án bao gồm việc hỗ trợ vốn 25.327 hộ nghèo để sản xuất cây ngắn ngày và chăn nuôi đại gia súc; xây dựng 319 mô hình sản xuất theo 23 loại hình sản xuất nông – lâm – thủy sản; hỗ trợ lãi suất vốn vay để phát triển cây chè; đào tạo nghề ngắn hạn 12.000 người; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, công nghệ mới cho 20.000 người.

Đề án sẽ đầu tư xây dựng mới và nâng cấp đường ô tô đến xã, bảo đảm các xã có đường đi lại được 4 mùa và có đường ô tô đến các bản (gồm 5 tuyến đường liên xã, 10 tuyến đường liên bản và 17 cầu) . Bên cạnh đó, xây dựng 3 trường mầm non tại trung tâm xã, 17 điểm trường bản, 18 phòng học trường tiểu học; xây dựng thêm 3 phòng học cho Trường trung học cơ sở Đá Đỏ, huyện Phù Yên.

Cùng với đó, đề án sẽ hỗ trợ xây dựng tủ thuốc y tế ở 300 bản, mức hỗ trợ bình quân 10 triệu đồng/tủ thuốc.

Tổng vốn đầu tư của Đề án là 1.656,6 tỷ đồng.