Bạc Liêu: Thích ứng với BĐKH thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa phê duyệt danh mục dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam” do Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại.

Tập trung cho trồng rừng và đa dạng hóa rừng phòng hộ ven biển nhằm tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu (Ảnh minh hoạ: Chinhphu.vn)

UBND tỉnh Bạc Liêu hoàn thiện Văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Được biết, mục tiêu của dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu” là tăng cường tác dụng phòng hộ của rừng ven biển thông qua sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Dự án tư vấn và hỗ trợ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và UBND tỉnh Bạc Liêu trong việc phát triển cơ chế bảo vệ vùng ven biển, phục hồi rừng ngập mặn và thực thi việc thích ứng với biển đổi khí hậu.

Tập trung cho trồng rừng và đa dạng hóa rừng phòng hộ ven biển nhằm tăng cường tính chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm xói lở. Hướng đến những nhược điểm và tiềm năng của Vườn chim Bạc Liêu để tạo ra một điểm nóng về đa dạng sinh học nhằm nhân rộng trong tương lai.

Dự án tạo cơ hội cho các nông dân nuôi trồng thủy sản tăng cường thu nhập bằng cách giảm thiểu chi phí đầu vào và rủi ro sản xuất. Đóng góp về sinh kế này là nhằm làm giảm sự phụ thuộc của người dân vào tài nguyên thiên nhiên và xóa áp lực lên đai rừng ngập mặn. Thu nhập của người dân địa phương  cũng được tăng thêm nhờ việc dẫn nhập các giống lúa chịu mặn.

Phương thức đồng quản lý đối với rừng cộng đồng ven biển được đẩy mạnh, đem lại lợi ích cho khoảng 1000 hộ dân đồng thời đóng góp vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và phòng hộ ven biển.