Hà Nội: Đẩy mạnh dự án cải tạo môi trường hồ nước

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng một số đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thực hiện các dự án cải tạo môi trường hồ nước trên địa bàn theo chủ trương đã đề ra.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các quận, huyện kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp kinh phí ủng hộ cải tạo môi trường hồ, các quận huyện thực hiện hoặc bằng nguồn vốn ngân sách của các quận, huyện, hoặc theo phương thức BOT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, quận, huyện liên quan rà soát lại các hồ sơ dự án đã duyệt cải tạo môi trường hồ theo hình thức xây dựng – chuyển giao BT nhưng chưa thi công và thông báo cho các nhà đầu tư chưa triển khai các bước nghiên cứu tiếp theo; đề xuất theo hướng chuyển sang đóng góp kinh phí ủng hộ, hoặc theo phương thức BOT theo đúng chủ trương của Thành ủy và UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2011.