Gỡ vướng dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

Thủ tướng đồng ý để UBND tỉnh Sơn La đầu tư xây dựng các công trình: nhà văn hóa trung tâm xã, huyện Quỳnh Nhai, gồm 6 xã: Mường Khiên, Pắc Pha, Chiềng Ơn, Chiềng Bằng, Mường Sại, Nậm Ét; Bến phà qua suối Muội, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai; Cơ sở hạ tầng xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai tại vị trí mới, bao gồm các hạng mục: trụ sở UBND xã, trạm y tế, nhà văn hóa xã, đường vào trung tâm xã.

UBND tỉnh Sơn La căn cứ vào quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, thực hiện lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình nêu trên; sử dụng nguồn vốn dự phòng Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La phân bổ cho Tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ để đầu tư xây dựng các công trình nhưng không được làm tăng tổng mức vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã giao cho Tỉnh tại Quyết định này.

Riêng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai tại vị trí mới, UBND tỉnh Sơn La sử dụng số tiền bồi thường cơ sở cũ để đầu tư. Số vốn còn thiếu sử dụng nguồn vốn dự phòng Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La phân bổ cho Tỉnh theo Quyết định số 801/QĐ-TTg để đầu tư.

Thủ tướng cũng đồng ý UBND tỉnh Sơn La không đầu tư xây dựng Trụ sở UBND xã Liệp Muội và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng Trụ sở UBND xã Liệp Muội để đầu tư xây dựng Trụ sở UBND xã Nậm Ét theo nguyên tắc: tổng vốn đầu tư xây dựng Trụ sở UBND xã Nậm Ét không vượt tổng vốn đầu tư xây dựng Trụ sở UBND xã Liệp Muội đã được xác định tại Quyết định số 801/QĐ-TTg.

Về thanh toán, quyết toán giá trị khối lượng công việc đã thực hiện tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch nhưng chưa đón dân đến tái định cư, Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Sơn La thực hiện thanh toán, quyết toán chi phí lập quy hoạch chi tiết đối với khu, điểm tái định cư có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng chưa thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đối với khu, điểm tái định cư đã có quy hoạch chi tiết được duyệt và đã thực hiện đầu tư một số hạng mục công trình hạ tầng, UBND tỉnh Sơn La xác định cụ thể giá trị khối lượng đã đầu tư, giá trị khối lượng còn lại; có phương án sử dụng các hạng mục công trình đã đầu tư cho dự án khác trên địa bàn (các dự án thuộc Đề án ổn định và phát triển kinh tế – xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Sơn La), thực hiện thanh toán, quyết toán phần vốn đã thực hiện vào các dự án đó, đồng thời, bố trí vốn hoàn trả nguồn vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả đầu tư và theo đúng quy định.