ADB hỗ trợ phát triển năng lượng sinh khối tại tiểu vùng sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hiện đang hỗ trợ các nước tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) gia tăng tỷ lệ sử dụng nguồn phế thải sinh khối trong nông nghiệp thông qua một dự án hỗ trợ kỹ thuật cấp vùng trị giá 4,6 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch và đảm bảo an ninh lương thực cho các hộ nghèo ở khu vực nông thôn.

Được biết, 4 triệu USD trong khoản đầu tư trên là từ Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF), 600.000 USD còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Campuchia, Lào và Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện tại ba quốc gia này dưới sự giám sát chặt chẽ của ADB.

Cơ sở xây dựng dự án hỗ trợ kỹ thuật cấp vùng xuất phát từ thực tế: các nguồn phế thải nông nghiệp, như rơm rạ, phân động vật… ở các nước tiểu vùng sông Mê Kông vốn rất dồi dào, song chưa được sử dụng hiệu quả vào sản xuất năng lượng sạch hay phân bón; trong khi đó, quá trình mở rộng canh tác phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học rõ ràng đã làm giảm đáng kể quy mô sản xuất lương thực cũng như diện tích đất lâm nghiệp.

Do vậy, “đẩy mạnh việc tận dụng hiệu quả hơn các nguồn sinh khối có thể cùng lúc góp phần đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu và cải thiện đời sống của bộ phận dân nghèo vùng nông thôn”, bà Sununtar Setboonsarng, nhà kinh tế học về nông nghiệp và các nguồn tài nguyên chủ yếu thuộc Vụ Đông Nam Á – ADB, cho hay.

Đẩy mạnh việc tận dụng hiệu quả hơn các nguồn sinh khối có thể cùng lúc góp phần đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu và cả mục tiêu cải thiện đời sống của bộ phận dân nghèo vùng nông thôn (Ảnh minh họa: Beta.adb.org)

Trong thời gian tới, dự án của ADB sẽ được tiến hành đầu tư thí điểm để phát triển các loại hình công nghệ sinh khối, như hệ thống khí sinh học tại các hộ gia đình, lò than sinh học và bếp nấu sử dụng năng lượng sinh khối. Bên cạnh đó, dự án còn triển khai nghiên cứu, xây dựng năng lực cho các tổ chức và cá nhân trong việc đầu tư vào năng lượng sinh khối, tăng cường trao đổi, hợp tác giữa các quốc gia khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

Cũng theo bà Setboonsarng, dự án trên chắc chắn sẽ thúc đẩy sự hợp tác khu vực, giúp cân đối các tiêu chuẩn, quy định về sinh khối và năng lượng sinh học ở GMS sao cho phù hợp với các quy chuẩn chung của thế giới.

Là một phần trong Các sáng kiến về Năng lượng của ADB, dự án hỗ trợ kỹ thuật cấp vùng hướng mục tiêu giúp cư dân các nước gia tăng tiếp cận với năng lượng sạch, phục vụ cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Nhiều khả năng dự án sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 7/2011 và kéo dài đến hết năm 2014.