Bảo tồn sinh học tiểu vùng Mê Kông từ vốn ADB

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng- giai đoạn 2 đã ký với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Trước  đó, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 5/5/2011 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với Chủ tịch ADB Hiệp định vay dự án trên.

Mục tiêu của dự án là thiết lập hệ thống hành lang đa dạng sinh học tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhằm duy trì tính liên kết của hệ sinh thái trong khu vực.

Theo Hiệp vay đã ký, ADB sẽ tài trợ 30 triệu USD cho giai đoạn này từ nguồn vốn ưu đãi, với thời gian 32 năm, trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% cho những năm tiếp theo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản của Dự án. Dự án được thực hiện từ năm 2011 đến 2019.