Tập huấn quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học và an toàn sinh học thông qua truyền thông, báo chí (Ảnh minh họa: Vea.gov.vn)

ThienNhien.Net – Ngày 05/7, tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội thảo tập huấn các nội dung quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các cơ quan có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và các nhà báo, phóng viên chuyên trách về môi trường của các cơ quan thông tấn, báo chí miền Trung, Tây Nguyên.

Các chuyên gia về đa dạng sinh học trình bày tại Hội thảo 3 vấn đề chính: thông tin về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; một số vấn đề về đa dạng sinh học; sinh vật biến đổi gien và các vấn đề về an toàn sinh học.

Hội thảo đã đi sâu và thảo luận các vấn đề như: đe dọa làm suy giảm đa dạng sinh học; quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; định hướng công tác bảo tồn đa dạng sinh học; các vấn đề bất cập trong bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam; khoa học biến đổi gien và những ưu điểm, nguy cơ khi ứng dụng kỹ thuật biến đổi gien trong sản xuất đại trà.

Đặc biệt, Hội thảo còn hướng đến mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học và an toàn sinh học thông qua việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức trên các loại hình truyền thông, báo chí.