WB tài trợ cho Dự án cấp nước và nước thải đô thị

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kết quả đàm phán Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” và ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan của dự án với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các Bộ và các tỉnh thực hiện dự án cần hoàn thành các điều kiện hiệu lực và điều kiện giải ngân của Hiệp định Tài trợ đúng thời hạn.

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh thực hiện dự án phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan để Hiệp định Tài trợ sớm có hiệu lực.

Cải thiện hệ thống cấp nước và xử lý nước thải cho các đô thị, phát triển môi trường theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sống cho dân cư khu vực đô thị (Ảnh minh họa: Kim Phương/TTXVN)

Trước đó, tháng 4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với WB về Hiệp định tài trợ và các văn bản pháp lý của Dự án này. Thời gian đàm phán bắt đầu từ 21/4/2011 và kéo dài trong khoảng 1 tuần.

Được biết, mục tiêu của Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” nhằm cải thiện hệ thống cấp nước và xử lý nước thải cho các đô thị, phát triển môi trường theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sống cho dân cư khu vực đô thị.

Các tỉnh thực hiện dự án này là Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị.