Thành lập Ban quản lý Công viên địa chất

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Hà Giang vừa ra Quyết định số 1320-QĐ/UBND về việc thành lập Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Theo đó, Ban quản lý có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ về quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, tôn tạo, tu bổ các công trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên địa chất…

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng tiến hành quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động dịch vụ du lịch của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực Công viên địa chất và xử lý hoặc đề nghị xử lý các hành vi phạm pháp theo đúng quy định.

Điệp trùng Cao nguyên Đồng Văn

Có thể nói, việc được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu thực sự là một cơ hội lớn đối với Hà Giang trong việc phát huy, bảo tồn các giá trị của Cao nguyên đá, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và  quảng bá hình ảnh địa phương.

Tuy nhiên, những khó khăn hiện tại ở vùng núi đá này cũng đặt ra không ít thách thức trong vấn đề quy hoạch, bảo tồn các di sản địa chất, đòi hỏi địa phương và các đơn vị liên quan cần nỗ lực hơn.

Sự ra đời của Ban quản lý hy vọng sẽ là bước ngoặt thúc đẩy định hướng bảo tồn và phát triển bền vững khu di sản vô giá của cả nhân loại.