Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước giai đoạn tới năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2013.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn xây dựng Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn đến năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Xây dựng Chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2020 (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Được biết, sau khi Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực, một số đề án đã được triển khai xây dựng như Đề án tổng thể về quan trắc đa dạng sinh học, Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai… Trong đó, Đề án kiểm soát sinh vật ngoại lai đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 diệt trừ 50% loài sinh vật ngoại lai xâm lấn nguy hiểm hiện có ở Việt Nam.

Để tiếp tục thực hiện Luật Đa dạng sinh học, trong thời gian tới, quy hoạch tổng thể về bảo tồn đa dạng sinh học sẽ sớm được lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các khu bảo tồn, hệ thống cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã cũng sẽ được rà soát trong năm 2011 để chuyển đổi, phân cấp và phân công quản lý theo quy định. Ngoài ra, hệ thống trạm cứu hộ, sở thú, vườn thực vật, ngân hàng gien cũng sẽ được quy hoạch và xây dựng.