Hỗ trợ ổn định dân di cư tự do tại Tây Nguyên và Bình Phước

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính trích 209 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2011 hỗ trợ các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước thực hiện dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do.

Mức hỗ trợ cụ thể cho các tỉnh như sau: Kon Tum 7 tỷ đồng, Gia Lai 23 tỷ đồng, Đắk Lắk 89 tỷ đồng, Đắk Nông 25 tỷ đồng, Lâm Đồng 32 tỷ đồng và Bình Phước 33 tỷ đồng.

UBND các tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng, có hiệu quả số vốn hỗ trợ và theo đúng quy định hiện hành, đồng thời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2011 nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.