Nam Giang nỗ lực giữ gìn văn hóa dân tộc

ThienNhien.Net – Tuy đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc ở huyện Nam Giang, Quảng Nam vẫn nỗ lực giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, từ việc củng cố các làng nghề truyền thống đến việc phục dựng, xây mới nhà rông và định hướng phát triển đội cồng chiêng phục vụ mô hình du lịch cộng đồng trong tương lai.

Nam Giang là địa bàn sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Tà Riềng và một số dân tộc khác nên sở hữu nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó, cồng chiêng và đinh tút là 2 loại hình âm nhạc tiêu biểu nhất.

Theo ông Trần Dư, Trưởng phòng văn hóa huyện Nam Giang, huyện đang chủ trương xây dựng mỗi xã một đội cồng chiêng để có thể phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng làng văn hóa du lịch để bảo tồn các giá trị văn hóa. Sắp tới, địa phương sẽ thực hiện sưu tầm những câu truyện cổ, trò chơi dân gian, các điệu hát lý của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, điều mà ông Dư lo ngại là đội nghệ nhân ngày càng ít trong khi công tác bảo tồn văn hóa là vô cùng cấp thiết. Vì thế, rất cần có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ nghệ nhân này nhằm bảo tồn được những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc.