Bộ sách động vật chí, thực vật chí đầu tiên của Việt Nam

Hình ảnh trích từ Bộ động vật chí,thực vật chí Việt Nam.Ảnh:Viện Khoa học và công nghệ

ThienNhien.Net – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đã chủ trì soạn thảo và  xuất bản bộ sách Động vật chí, thực vật chí Việt Nam với mục tiêu thiết lập cơ sở cho việc quy hoạch, phát triển, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên sinh vật, đồng thời đề xuất các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ chúng khỏi những nguy cơ bị xâm hại, nhằm duy trì đa dạng sinh học, nguồn lợi sinh vật trong nước và trên toàn thế giới.

Sự ra đời của Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam được đánh giá như một sự kiện trong lĩnh vực nghiên cứu, đánh giá tài nguyên sinh vật và bảo tồn đa dạng sinh học; được các nước trong khu vực và thế giới, các tổ chức bảo tồn quốc tế đánh giá cao.

Bộ sách là những tài liệu cơ bản về khu hệ động vật, thực vật Việt Nam có giá trị khoa học cao, đáp ứng yêu cầu về tài liệu cho các hoạt động nghiên cứu sinh học, sinh thái môi trường ở trong và ngoài nước

Tin từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cho biết, hiện tại đã có 36 tập Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam được xuất bản và phát hành ở trong và ngoài nước. Nội dung tập trung vào phân loại các động, thực vật, được trình bày theo hệ thống họ, giống, loài, phân loài. Mỗi loài lại được cung cấp đầy đủ các thông tin về tên loài và danh pháp phân loại loài; đặc điểm phân loại; đặc tính sinh học.