Điều chỉnh quy hoạch khai mỏ ở Đồng Nai và Bình Định

ThienNhien.Net – Vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thông qua việc bổ sung khu vực mỏ đá granit ốp lát thuộc Đồng Nai vào quy hoạch khai thác. Cũng liên quan tới quy hoạch khoáng sản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý đưa khu vực quặng titan tại Bình Định ra ngoài quy hoạch.

Theo nguồn tin cho biết khu vực mỏ đá granit ốp lát Đồi Mai, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai sẽ được bổ sung vào giai đoạn khai thác sau năm 2010 thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008.

Về nguyên tắc, Phó Thủ tướng cũng đồng ý việc khai thác đá ốp lát tại mỏ đá trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thăm dò đá hoa tại các khu vực khai thác theo quy định hiện hành.

Đối với khu vực quặng titan, diện tích 47ha, tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ đưa ra ngoài Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 – 2015, định hướng đến năm 2025.

Thủ tướng lưu ý, UBND tỉnh Bình Định tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, đất đai, xây dựng và các quy định khác liên quan đến việc quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và khu dân cư tại khu vực nêu trên.