WB đầu tư thêm 34,5 triệu USD cho dự án vệ sinh môi trường

ThienNhien.Net – Hai Tiểu dự án vệ sinh môi trường tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) vừa lần lượt được nhận thêm khoản tài trợ bổ sung 20 triệu USD và 14,5 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Hiệp định kí kết tài trợ tổng vốn bổ sung cho hai thành phố này dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5/2011 và đến giữa tháng 8/2011 khoản tín dụng này sẽ có hiệu lực.

Ảnh minh họa: vea.gov.vn

Được biết, hai Tiểu dự án này cùng với Tiểu dự án vệ sinh môi trường tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) đều nằm trong Dự án “Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải”. Trước đó, WB cũng phê duyệt khoản tín dụng bổ sung 65 triệu USD cho ba địa phương thuộc Dự án.

Dự án “Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải” được thực hiện tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Bình trong thời gian từ 2006 đến 2013 với tổng vốn đầu tư 167,1 triệu USD, trong đó WB tài trợ 124,7 triệu USD; đồng tài trợ của Quỹ PHRD (Nhật Bản) 4,6 triệu USD và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ là 37,8 triệu USD.

Dự án được thực hiện với 6 hợp phần: Xây dựng hệ thống thoát nước, kiểm soát úng lụt và thu gom nước thải; Xây dựng nhà máy xử lý nước thải; Xây dựng các khu đổ rác và cung cấp trang thiết bị quản lý rác thải rắn; Xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư ở hai thành phố tham gia dự án; Thiết lập quỹ quay vòng để cung cấp khoản vay cho cá hộ gia đình nhằm cải thiện vệ sinh tại hộ gia đình và lắp đặt các trang thiết bị vệ sinh và hệ thống nước tại trường học; hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Dự án và tăng cường năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ và các bên tham gia khác.