Thi bảo vệ sông Mê Kông

ThienNhien.Net – “Bảo vệ dòng sông Mê Kông trước thách thức của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội trong khu vực” là chủ đề cuộc thi do Đoàn trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn, vừa phát động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hành động vì những con sông 14/3.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ đối với nguồn tài nguyên nước và môi trường sống trước những bất ổn của tình trạng biến đổi khí hậu.

Sinh viên tham gia cuộc thi bằng việc đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường; bảo vệ nguồn tài nguyên nước và sự mất cân bằng sinh thái… từ tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Ngay buổi tối phát động, nhiều nhóm sinh viên đã hình thành các ý tưởng nghiên cứu, lập đội tuyên truyền về biến đổi khí hậu, xây dựng chương trình hoạt động cộng đồng bảo vệ môi trường và tập huấn ứng phó với tình huống thiên tai, lũ lụt…

Các bài dự thi bằng báo cáo, phân tích, trình bày được gửi về Đoàn trường Đại học Cần Thơ từ nay đến hết ngày 15/04 và kết quả vòng sơ khảo cuộc thi được công bố vào ngày 20/04.