Hệ sinh thái Vịnh Nha Trang đang bị đe dọa

ThienNhien.Net- Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển (KBTB) Vịnh Nha Trang – ông Trương Kỉnh mới cho biết, tại Vịnh Nha Trang hiện nay đã xuất hiện nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đe dọa đa dạng sinh học. Kết luận này được đưa ra trên cơ sở khảo sát, phân tích, tổng hợp một cách khoa học ở 13 điểm cố định trong Vịnh Nha Trang, vào 2 mùa (mùa khô vào tháng 4, mùa mưa vào tháng 11) trong năm 2010.

Từ chuyến khảo sát chất lượng nước, môi trường trầm tích và thực vật phù du ở Vịnh Nha Trang do Ban quản lý KBTB Vịnh Nha Trang phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang thực hiện, số liệu thu được cho thấy nồng độ Hydrocarbon và sắt trong nước biển cao hơn giá trị giới hạn. Tình trạng nhiễm bẩn vi sinh khá phổ biến, đặc biệt ở khu vực cửa sông Cái. Ảnh hưởng vật chất từ sông Cái bao trùm khắp Vịnh Nha Trang, làm tăng cao nồng độ muối dinh dưỡng, sắt, vi sinh vật… Mật độ trầm tích ở Vịnh Nha Trang có độ hạt thay đổi rất rộng, tỷ lệ của cấp hạt bùn sét thay đổi từ 0% đến 99,28%, khu vực Hòn Tằm có giá trị cao nhất. Mật độ nhiễm bẩn Hydrocarbon và Colifom so với lần khảo sát năm 2007 có giảm nhưng Vibrio (vi trùng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người) lại gia tăng.

Đặc biệt, khu vực phía Bắc Vịnh Nha Trang được coi là sạch nay cũng đã bị nhiễm bẩn vi khuẩn Colifom và Vibrio. Những nguy cơ trên có thể làm tăng hàm lượng chất dinh dưỡng trong nước, tạo điều kiện cho một số loài vi khuẩn, tảo gây hại phát triển. Từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các rạn san hô, làm mất cân bằng hệ sinh thái biển Vịnh Nha Trang.

Do đó, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Giao thông Vận tải, UBND thành phố Nha Trang phối hợp cùng Ban quản lý KBTB Vịnh Nha Trang, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường nhằm đảm bảo vệ sinh, môi trường Vịnh Nha Trang, trong đó lưu ý việc kiểm tra, xử lý các trường hợp gây ô nhiễm môi trường nước biển. Ban quản lý KBTB Vịnh Nha Trang tiếp tục theo dõi và chủ động thông báo đến cơ quan chức năng, đề xuất, áp dụng các giải pháp xử lý đối với nguồn gây ô nhiễm, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, du khách…

Ông Trương Kỉnh cho rằng, công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng nước biển Vịnh Nha Trang là rất quan trọng, việc này cần được làm thường xuyên, liên tục (lần kiểm tra gần đây nhất là năm 2007, trước đó là năm 2005). Từ đó có thể theo dõi thông số môi trường và điều chỉnh công tác quản lý, bảo tồn Vịnh biển Nha Trang. Ngoài việc tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra, đặc biệt là xử phạt các trường hợp gây ô nhiễm môi trường biển của vịnh.