Biến bùn đỏ thành vật liệu có ích

ThienNhien.Net – ThS Nguyễn Quý Thép và các đồng nghiệp thuộc Viện Khoa học Vật liệu sau 2 năm nghiên cứu đã đưa ra đề tài nghiên cứu ứng dụng xử lý bùn đỏ, có triển vọng giải quyết nhiều vấn đề cấp bách, trong đó quan trọng nhất là vấn đề môi trường.

Theo bản thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng bùn đỏ sau xử lý của ThS Nguyễn Quý ThépTin đăng trên Bee.net.vn ngày 14/2/2011, thì bùn đỏ – bã thải của quá trình sản xuất nhôm từ quặng bauxite theo phương pháp Bates – tùy theo thành phần và tính chất của bùn đỏ có thể ứng dụng các công nghệ phù hợp để sản xuất nhiều sản phẩm hữu ích như vật liệu hấp phụ, vật liệu keo tụ dạng phèn chua; vật liệu dùng trong xây dựng như bê tông khí có tỉ trọng thấp, gạch bloc, chất kết dính vô cơ dạng xi măng, một số phụ gia làm đường giao thông…

Đề tài nghiên cứu này có ý nghĩa cả về mặt kinh tế, xã hội, giáo dục và đặc biệt là môi trường. Vì việc đổ bùn đỏ thải ra môi trường thiên nhiên sẽ làm đất đai, sông hồ, biển ô nhiễm, dẫn đến động thực vật bị hủy hoại. Nếu không được quản lý tốt, tác hại đối môi trường sống của loại bùn này là khó có thể lường trước nổi. Do vậy việc xử lý bùn đỏ là một phương án tích cực góp phần bảo vệ mội trường.

Đây là một đề tài khoa học mang tính thực tiễn cao. Nếu được thử nghiệm và áp dụng thành công, nó sẽ mang lại ý nghĩa lớn lao về mặt xã hội cũng như kinh tế, cùng một lúc giải quyết được nhiều vấn đề mang tính cấp bách của đất nước.