Đánh giá bổ sung các điểm khoáng sản

ThienNhien.Net – Để làm cơ sở cho quản lý hoạt động khoáng sản tại Hòa Bình và Hà Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 2 tỉnh trên khẩn trương tổ chức thực hiện các Đề án Đánh giá bổ sung một số điểm khoáng sản trên địa bàn.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Hòa Bình phải thực hiện các Đề án đánh giá bổ sung 8 điểm quặng sắt tại: xã Đồng Chu, xã Tân Minh, xã Tân Phe, xã Suối Nánh, xã Tân Pheo thuộc huyện Đà Bắc; xã Bắc Phong, huyện Cao Phong và xã Mỹ Thành, xã Yên Phú thuộc huyện Lạc Sơn.

UBND tỉnh Hà Giang thực hiện Đề án đánh giá bổ sung điểm vàng tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.