IAEA hỗ trợ đánh giá, quản lý nguồn nước

ThienNhien.Net – Thông qua Chương trình hợp tác công nghệ, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đang cung cấp cho các nước thông tin và kỹ năng ứng dụng công nghệ hạt nhân để đánh giá và quản lý tốt hơn nguồn nước quốc gia, khu vực.

Các dự án hợp tác công nghệ của IAEA được triển khai khắp thế giới đã hỗ trợ cải thiện mùa vụ nông nghiệp thông qua sử dụng công nghệ sinh học; kỹ thuật đột biến gen; đổi mới quản lý đất, nước, mùa vụ; tối ưu hóa thủy lợi.

IAEA đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu xử lý các thách thức từ ô nhiễm, biến đổi khí hậu và khan hiếm nguồn nước, bảo vệ môi trường.

Các dự án của IAEA cũng hỗ trợ các chương trình phát triển nguồn nước quốc gia và xuyên quốc gia đáp ứng các nhu cầu đời sống, chăn nuôi, thủy lợi, cùng với phát triển các quy chế, tiêu chuẩn, nguyên tắc định hướng quản lý nguồn nước bền vững, xử lý nước thải để tái sử dụng trong công nghiệp và thủy lợi, giám sát dư lượng thuốc trừ sâu trong đất, nước và nông sản.

Các công nghệ của IAEA được sử dụng trong Chương trình hợp tác công nghệ với các nước là các công nghệ tiên tiến và đem lai hiệu quả cao.

Các nhà khoa học từ 12 nước đã đánh giá các công nghệ thông thường và công nghệ đồng vị có thể xác định được lượng nước bị mất trong quá trình bay hơi từ đất và thoát từ cây trồng trong các hệ thống quản lý thủy lợi khác nhau.

Nghiên cứu này đã chỉ ra cho nông dân các phương thức sử dụng nước hiệu quả hơn bằng cách tăng lượng nước được cây trồng hấp thụ và giảm lượng nước bay hơi.