Sớm hoàn thành quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thành Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II/2011.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định tạm thời đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số mỏ làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan, để hoàn chỉnh Quy định nêu trên, tổ chức triển khai thí điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo phát triển bền vững và hiệu quả ngành khai khoáng Việt Nam, trong thời gian tới, quyền khai thác mỏ sẽ được thí điểm thực hiện đấu giá công khai để rút kinh nghiệm tiến tới triển khai rộng rãi.

Hiện Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp soạn thảo Quy chế đấu giá, bao gồm danh mục tài nguyên khoáng sản thuộc diện đấu giá, tiêu chí đấu giá đấu thầu…

Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác khoáng sản hiện đã lên tới 1.500 doanh nghiệp so với mức 427 doanh nghiệp vào năm 2000.

Hiện có khoảng 4.000 giấy phép khai thác mỏ được cấp; trong đó có khoảng 2.500 mỏ, điểm mỏ khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường, còn lại là các mỏ khoáng sản kim loại và phi kim, nước khoáng…