Yêu cầu thủy điện xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước

ThienNhien.Net – Nhằm kịp thời bảo vệ nguồn nước và các giá trị gắn liền với nguồn nước trước tình trạng lấn chiếm đất ven các sông, hồ đang diễn ra ngày càng phổ biến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và các hồ chứa nước khác.

Theo dự thảo, đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi quan trọng cấp quốc gia, phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng mực nước cao nhất ứng với lũ thiết kế có tính đến mức nước dâng đến đường biên giải phóng lòng hồ.

Đối với các loại hồ chứa thủy điện, thủy lợi khác, phạm vi hành lang bảo vệ hồ chứa là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đập đến đường biên giải phóng lòng hồ.

Công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)
Công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong (Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm/TTXVN)

Dự thảo cũng nêu rõ, đối với hồ tự nhiên, nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung; hồ, ao có chức năng điều hòa ở các khu vực khác, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước phải đảm bảo không nhỏ hơn 5m tính từ mép bờ.

Riêng đối với đầm, phá tự nhiên và các nguồn nước liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, có giá trị cao về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa và bảo vệ, phát triển hệ sinh thái tự nhiên, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước không nhỏ hơn 20m tính từ mép bờ.

Theo đó, kinh phí lập hành lang bảo vệ đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi sẽ do chủ hồ đảm bảo. Riêng kinh phí lập hành lang bảo vệ nguồn nước khác sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc ban hành Nghị định quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước là hết sức cần thiết để bảo đảm công việc này được thực hiện kịp thời, hiệu quả, thống nhất giữa các địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các hoạt động không được thực hiện trong hành lang bảo vệ nguồn nước bao gồm: khai thác khoáng sản, xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc, công trình và các hoạt động khác gây sạt, lở; lấn chiến, sử dụng trái phép đất hành lang bảo vệ nguồn nước; sử dụng đất không đúng mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự thảo này gồm 4 chương, 19 điều. Dự thảo này sẽ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và có hiệu lực thi hành ngay trong năm 2014.