Phê duyệt một số dự án phát triển nông nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt danh mục một số Dự án do Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ.

Các dự án trên gồm: 3 Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn cho các tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai, Ninh Thuận (do UBND 3 tỉnh trên chủ trì, thực hiện) và Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới” (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, thực hiện).

Thủ tướng đồng ý về chủ trương việc vận động vốn viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các dự án vốn vay cho 3 tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai và Ninh Thuận.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với IFAD về Hiệp định vay và các văn kiện pháp lý liên quan cho dự án tại 3 tỉnh trên.

Đoàn đàm phán gồm đại diện của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND các tỉnh Tuyên Quang, Gia Lai, Ninh Thuận; Đại sứ quán Việt Nam tại Italia.