96% người dân không nắm rõ thông tin ô nhiễm

ThienNhien.Net – Một khảo sát mới đây về mức độ tiếp cận nguồn tin môi trường do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện với 1,2 lượt triệu người ở 6 tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam và Ninh Bình cho thấy, 96% số người dân khi được hỏi đều không nắm rõ các thông tin ô nhiễm, bởi nguồn tin cung cấp cho họ quá ít.

Cụ thể, Dân Việt ngày 04/12/2010 cho biết, chỉ có 28% người được hỏi tiếp cận được với tài liệu tuyên truyền về lĩnh vực này, 26% người tiếp cận được với chủ trương của Đảng về môi trường và 36% tiếp cận thông tin về luật pháp môi trường. Và phần đông trong số họ đều cần biết những thông tin về môi trường, đặc biệt là các thông tin ô nhiễm để xem có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của họ không.

Khảo sát cũng cho biết, nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với 98% ý kiến đồng thuận và 95% người được hỏi cho rằng chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng các ngành chức năng về quản lý môi trường chưa cởi mở cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, nhất là kết quả thanh kiểm tra, xử phạt các doanh nghiệp. Vì vậy, khó lòng đòi hỏi thêm người dân, xã hội chung tay vào cuộc vì môi trường.