Hà Nội: Cải tạo hồ Đầm Khê và hồ Sen

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận kế hoạch dự án đầu tư cải tạo môi trường hồ Đầm Khê (quận Hà Đông) và hồ Sen (quận Tây Hồ) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 50 tỷ đồng.

Hai dự án này do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án cải tạo môi trường hồ Đầm Khê gồm các hạng mục: sửa chữa, cải tạo kè hồ, nạo vét bù lòng hồ, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và thoát nước. Diện tích mặt nước hồ khoảng 4,6ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 43,2 tỷ đồng, thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư vào quý IV/2011.

Dự án cải tạo môi trường hồ Sen có diện tích mặt hồ khoảng 1,7ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 18,3 tỷ đồng, kinh phí chuẩn bị đầu tư khoảng 700 triệu đồng.

Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư hai dự án trên vào quý IV/2011.