Quy họach khai thác nước ngầm khu trung tâm Hà Nội

ThienNhien.Net – Khai thác nước ngầm bừa bãi sẽ dẫn đến nguồn nước bị cạn kiệt, sụt lún đất, môi trường bị ô nhiễm…Trước thực trạng đó, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) đã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành nội dung quy hoạch khai thác nguồn nước mặt, giảm khai thác nước ngầm khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Hà Nội Mới ngày 12/11/2010, sau khi mở rộng địa giới hành chính, ở Hà Nội có 4 công ty làm nhiệm vụ cấp nước sạch với tổng công suất khoảng 954.000m3/ngày đêm, tổng công suất phát ra mạng lưới là 683.000m3/ngày đêm, phục vụ khoảng 70-85% dân số đô thị. Sắp tới cần đẩy mạnh việc khai thác nước ngầm ở các khuc vực địa giới mới mở rộng.

Ông Vũ Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho rằng, đến năm 2020 nhu cầu sử dụng nước của thành phố là gần 2 triệu m3/ngày đêm, gấp 3 lần công suất khai thác hiện có. Do đó quy hoạch phải đề ra được chi tiết việc phát triển phần nguồn nước mới cũng như mạng cấp nước cho nhân dân.

Được biết, thành phố đã yêu cầu Sở Xây dựng, VIWASE khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch trong tháng 11/2010, từ đó tăng cường khai thác nước mặt từ các con sông. Việc dừng khai thác nước ngầm và đầu tư nhà máy khai thác nước mặt phải có lộ trình cụ thể. Đồng thời có các phương án giảm mức độ hao hụt sử dụng nước.