Xây 6 khu xử lý chất thải rắn ở đồng bằng sông Cửu Long

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Theo đó, sẽ xây dựng 6 khu xử lý chất thải rắn ở 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.


Trong số đó, có 1 khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh để xử lý chất thải rắn nguy hại. Khu này có quy mô khoảng 20 ha, đặt kế bên khu xử lý chất thải rắn của tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, quy hoạch 5 khu xử lý chất thải rắn vùng, tỉnh để xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và y tế thông thường gồm: 1- Khu xử lý chất thải rắn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; 2- Khu xử lý chất thải rắn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang; 3- Khu xử chất thải rắn quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; 4- Khu xử chất thải rắn tại khu vực huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ; 5- Khu xử lý chất thải rắn đặt tại khu vực phía Bắc cách thành phố Cà Mau khoảng 20 – 30 km.

Mục tiêu của quy hoạch là đảm bảo đến năm 2015 có 90% và đến năm 2020 có 100% chất thải rắn phát sinh tại các đô thị, khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long được thu gom và xử lý.

Theo dự báo đến năm 2015, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh tại các tỉnh này khoảng 4.600 tấn/ngày, và con số này sẽ tăng lên 7.550 tấn/ngày vào năm 2020.

Với số lượng chất thải rắn lớn như trên, quan điểm đặt ra là sử dụng công nghệ xử lý chất thải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Trong đó, ưu tiên áp dụng công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế chôn lấp nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả sử dụng đất.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, tùy điều kiện cụ thể mà các địa phương có thể áp dụng các công nghệ như chôn lấp hợp vệ sinh, chế biến phân compost, tái chế hoặc đốt.

Đối với chất thải rắn công nghiệp và y tế, cần tập trung kết hợp nhiều quy trình công nghệ khác nhau như các công nghệ phụ trợ xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại (phân loại và xử lý cơ học, xử lý hóa – lý), công nghệ khử khuẩn xử lý chất thải rắn y tế bị nhiễm khuẩn,…

Quy hoạch xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 2010-2015 (rà soát, xây dựng lộ trình đóng cửa các bãi rác hiện hữu không đảm bảo về mặt môi trường theo quy trình; lập dự án thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn…); giai đoạn 2 từ 2015-2020 tập trung đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn cấp tỉnh và liên tỉnh trong vùng.