Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam sẽ được nghiên cứu toàn diện hơn

ThienNhien.Net – Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ chiều 31/08, Chính phủ đã đồng ý tiếp nhận khoản hỗ trợ kỹ thuật (ODA không hoàn lại) của Nhật Bản để triển khai nghiên cứu sâu sắc và toàn diện hơn về Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở cần thiết để xem xét, triển khai các thủ tục đầu tư trong tương lai, đúng như tinh thần Nghị quyết Quốc hội đã đề ra.


Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, khoản hỗ trợ không hoàn lại này dùng để lập dự án nghiên cứu khả thi nhằm làm rõ hơn những phương án triển khai đối với kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc ở Việt Nam trong tương lai.

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang đàm phán với tư vấn về nghiên cứu khả thi, trong đó làm rõ các nội dung như quy hoạch toàn tuyến, đồng thời, đề cập sâu hơn tới giải pháp công nghệ, xác định tương đối chính xác về hiệu quả kinh tế, đánh giá tác động môi trường, tác động kinh tế-xã hội…

“Việc nghiên cứu này nếu đưa ra kết quả khả thi và hiệu quả sẽ là những cơ sở cần thiết để xem xét tiến hành thủ tục đầu tư sau này”, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng khẳng định.

Cùng ngày, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cũng hoàn toàn đồng ý với phương án này và yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện hơn.