Liên hiệp quốc phát động chiến dịch chống sa mạc hóa

ThienNhien.net – Để đối phó với hiện tượng sa mạc hóa đang đe dọa cuộc sống của hơn một tỷ người tại 100 quốc gia, Liên hợp quốc đã phát động một chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của con người và kêu gọi các hành động cụ thể chống sa mạc hóa.


Sa mạc hóa là hiện tượng suy thoái của những vùng đất khô cằn, hiện đang chiếm 40% bề mặt trái đất và là nơi ở của 2,1 tỷ người.

Hiện tượng này đang đe dọa đến sinh kế của hơn 1 tỷ người sống tại 100 quốc gia, bởi 1/3 lượng ngũ cốc hiện nay có xuất xứ từ những vùng đất khô cằn vốn cũng là nơi chăn thả của một nửa số lượng gia súc.

Tại buổi lễ phát động “Thập kỷ đấu tranh chống sa mạc hóa” tại Fortaleza – Brazin , ông Ban Ki moon – Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết: Hiện tượng sa mạc hóa đang ngày càng gia tăng đe dọa đến an ninh lương thực có nguyên nhân từ biến đổi khí hậu, nền nông nghiệp thiếu bền vững và yếu kém trong quản lý nguồn nước.

Ông Ban Ki moon cũng chỉ ra rằng suy thoái đất đai khiến xung đột xã hội gia tăng do cạnh tranh về nguồn tài nguyên và áp lực di cư.

Ông Luc Gnacadja -Thư ký thường trực của Công ước Chống Sa mạc hóa (UNCCD) thì cho rằng cần xem xét sa mạc hóa là một vấn đề toàn cầu, vì nếu không được ngăn chặn nó sẽ phá hủy tương lai của cả nhân loại.

Cùng với UNCCD, bốn đơn vị khác trực thuộc Liên hợp quốc là Chương trình môi trường (UNEP), Chương trình phát triển (UNDP), Quỹ phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Phòng Thông tin (DPI) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc ủy thác điều phối các các hoạt động liên quan đến chiến dịch này.