11 tỉnh tham gia Dự án cấp nước và nước thải đô thị

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn chỉ đạo các tỉnh tham gia giai đoạn I của Dự án cấp nước và nước thải đô thị do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.


Theo đó, sẽ có 11 tỉnh tham gia dự án gồm: Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Kiên Giang, Quảng Ninh và Bình Phước.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xác định tỷ lệ tài trợ giữa vốn vay của WB và vốn đối ứng cho từng dự án thành phần, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục làm việc với WB để xây dựng giai đoạn II Dự án cấp nước và nước thải đô thị trong năm 2013.

Mục tiêu của các dự án nhằm cải thiện hệ thống cấp nước và xử lý nước thải cho các đô thị Việt Nam, phát triển môi trường theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sống cho dân cư khu vực đô thị, vốn đang ngày càng gia tăng về số lượng do di dân từ các vùng nông thôn.