Lần đầu tiên Việt Nam có Chương trình quốc gia về sức khỏe môi trường

Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường đến năm 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế xây dựng, đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu để trình Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2008.

Tại Diễn đàn quốc gia về sức khỏe môi trường lần thứ 3 do Cục Bảo vệ Môi trường và Cục Y tế Dự phòng tổ chức ngày 25/12, tại Hà Nội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến xác định rõ mục tiêu của chương trình, nội dung, nhiệm vụ và các dự án ưu tiên để giải quyết các điểm nóng về sức khỏe môi trường.

Các đại biểu cho rằng Chương trình này rất quan trọng đối với quốc gia, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nếu được Chính phủ phê duyệt thì đây là lần đầu tiên Việt Nam có Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường.

Các đại biểu cũng đánh giá cao Chương trình mục tiêu quốc gia về sức khỏe môi trường đến năm 2015. Mục tiêu chủ yếu của chương trình là gắn kết các hoạt động bảo vệ môi trường với các hoạt động bảo vệ sức khỏe con người nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc về sức khỏe môi trường hiện nay, góp phần thực hiện các mục tiêu về bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.

Theo các chuyên gia môi trường: nguyên nhân gây ra bệnh tật là từ ô nhiễm môi trường, trong khi đó việc triển khai các hoạt động gắn kết với bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân vẫn còn nhiều hạn chế, rủi ro cao. Các đại biểu cho rằng để Chương trình thực sự có hiệu quả, cần phải xác định rõ mục tiêu về sức khỏe môi trường giữa các vùng nông thôn với thành thị, giữa các vùng sinh thái, các giải pháp cần phải cụ thể và đi từ thực tiễn của địa phương, các địa phương cũng phải xây dựng phương thức hoạt động cụ thể theo từng giai đoạn…