Hỗ trợ kỹ thuật và đề xuất giải pháp thích ứng BĐKH

ThienNhien.Net – Mặc dù đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội của nước ta song lại dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu (BĐKH). Đến nay, chưa có một nghiên cứu tổng thể nào về đánh giá tác động tiềm tàng của BĐKH được triển khai thực hiện.


Trước vấn đề này, các tổ chức quốc tế gồm: Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Hà Lan, Chính phủ Đan Mạch… đã nghiên cứu hỗ trợ cho Việt Nam tìm các giải pháp thích ứng và hành động ứng phó với BĐKH và gần đây nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hỗ trợ kinh phí không hoàn lại thực hiện dự án “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp thích ứng”, do Viện Khoa học Khí tượng và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm chủ đầu tư.

Dự án này trước mắt sẽ được thí điểm ở 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, với tổng mức đầu tư là 1.630.000 USD (trong đó: nguồn vốn ODA của ADB là 1.300.000USD, còn lại là vốn đối ứng đóng góp bằng hiện vật của Chính phủ Việt Nam), dự kiến thời gian hoàn thành dự án tháng 10/2011.

Mục tiêu ngắn hạn của dự án là hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhà quản lý cấp tỉnh và các ngành ở đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH thông qua các chính sách và dự án định hướng quy hoạch phát triển trong tương lai.

Đối với mục tiêu dài hạn là xác định rủi ro ứng với các kịch bản BĐKH đến đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc ứng dụng các mô hình khí hậu và mô hình thủy văn; đánh giá tác động của các kịch bản BĐKH trong tương lai đến điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp thích ứng phù hợp cho 2 tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và các ngành liên quan; xây dựng các dự án thí điểm để phục vụ việc nhân rộng các kết quả của dự án; hỗ trợ cơ chế hợp tác trong việc chia sẻ thông tin và đều phối các hoạt động về BĐKH ở đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, cán bộ kỹ thuật cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH và các giải pháp thích ứng.

Đến nay, dự án “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp thích ứng”, đang được lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và địa phương, sau đó hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.