Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường ở Hạ Long

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 1954/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư các công trình xây dựng thuộc Dự án bảo vệ môi trường (BVMT) thành phố Hạ Long, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi (ODA) của Chính phủ Nhật Bản.


Theo đó, Dự án BVMT thành phố Hạ Long sẽ gồm 3 tiểu dự án: mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hạ Long; xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long; xây dựng Trung tâm Quan trắc và Thông tin môi trường Vịnh Hạ Long.

Dự án được triển khai sẽ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường thành phố Hạ Long, thông qua việc xây dựng các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải hiện đại, phù hợp và kiểm soát môi trường, giảm thiểu tác động đến Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Dự án thuộc nhóm A, loại công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cấp, thoát nước. Dự án sử dụng vốn tín dụng ưu đãi (ODA) của Chính phủ Nhật Bản thông qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và vốn đối ứng trong nước. Tổng mức đầu tư là 1.900 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư trực sẽ trực tiếp quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2008 đến năm 2015.

UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư nghiên cứu kỹ hiện trạng để có phương án thiết kế hợp lý. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng, phê duyệt dự án; tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định về thiết kế, thi công, xây dựng và xử lý nước cấp, nước thải.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư tính toán các phương án tài chính và các đề xuất liên quan, trình UBND tỉnh xem xét để báo cáo các bộ, ngành Trung ương có ý kiến làm cơ sở đàm phán ký hiệp định vay vốn. Sau khi ký hiệp định, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn chỉnh phương án tài chính trình duyệt làm cơ sở thực hiện.