Hà Nội: Mở rộng áp dụng phương pháp xử lý hồ ô nhiễm

ThienNhien.Net – Kiểm tra trực tiếp việc xử lý hồ ô nhiễm trong nội thành, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu mở rộng áp dụng phương pháp xử lý ô nhiễm cho tất cả các hồ trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là trong nội thành.


Tại hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình), 1/7 hồ được thử nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường từ 9 tháng trước (chủ yếu bằng công nghệ vi sinh), hiện nước hồ trong và hầu như không có mùi hôi như trước đây. Cá và một số loài thủy sinh phát triển rất tốt.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, các hồ khác như hồ Xã Đàn và Kim Liên thuộc diện ô nhiễm nặng nhất, đến nay cũng có chất lượng nước tương tự hồ Ngọc Khánh. Người dân sinh sống ở khu vực xung quanh các hồ đánh giá cao kết quả xử lý ô nhiễm.

Từ thực tế này, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu mở rộng áp dụng phương pháp xử lý ô nhiễm cho tất cả các hồ trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là trong nội thành, sau đó tiến tới xử lý các kênh, mương.

Về đề xuất xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập đề án trên cơ sở tính toán hiệu quả của các giải pháp cả trước mắt và lâu dài, trình UBND thành phố xem xét.

Cũng trong buổi kiểm tra nói trên, ông Nguyễn Văn Lạng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đảm nhận việc chi toàn bộ kinh phí và phụ trách xử lý ô nhiễm hồ Trúc Bạch tặng nhân dân Thủ đô.