Đà Nẵng: Tạm dừng cấp phép các dự án gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ tạm dừng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trồng rừng và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, các dự án trong khu vực bán đảo Sơn Trà và các dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường.


Đối với các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Chủ tịch UBND TP chỉ thị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, góp vốn điều lệ; đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuyển dụng lao động…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu cho UBND thành phố thu hồi giấy chứng nhận đầu tư nếu chủ đầu tư không có kế hoạch triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết; hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư – giấy phép đầu tư trước thời hạn nếu nhà đầu tư không có khả năng triển khai hoặc bỏ về nước quá thời hạn mà không triển khai dự án.

Với các dự án nằm trong các Khu công nghiệp và chế xuất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo chức năng của mình.