Kiểm soát chặt chẽ khí thải xe mô tô, gắn máy ở đô thị

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải của các loại xe này gây ra ở các thành phố loại đặc biệt, loại 1 và loại 2, rộng ra là trên cả nước.


Theo đó, kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy cần được thực hiện từng bước, có trọng tâm, có trọng điểm, tập trung trước mắt vào những đô thị đang bị ô nhiễm không khí trầm trọng.

Sẽ phải có ít nhất 100 cơ sở kiểm định khí thải tại Hà Nội và 150 điểm ở thành phố Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn 2010 – 2013, Chính phủ xác định mục tiêu phấn đấu đạt được 20% số người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm định và bảo dưỡng, sửa chữa xe mô tô gắn máy đạt tiêu chuẩn khí thải.

Hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy với ít nhất 100 cơ sở tại thành phố Hà Nội và 150 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành phố loại 1, loại 2: 60% xe mô tô, xe gắn máy cần đạt tiêu chuẩn khí thải

Mục tiêu này được đặt ra trong giai đoạn 2013-2015, cụ thể là mở rộng mạng lưới cơ sở kiểm định để thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải 60% số lượng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các thành phố loại 1 và loại 2.

Cùng với đó, thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải từ 80% đến 90% số lượng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở kiểm định khí thải được thu phí

Trong các giải pháp đưa ra, Chính phủ xác định từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy chủ yếu dựa trên hệ thống các Trung tâm đăng kiểm ô tô đang lưu hành và các đại lý được ủy quyền chính thức của các Công ty sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

Cơ chế tài chính thực hiện nội dung Đề án này được xây dựng theo hướng cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy được thu phí kiểm định khí thải và lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thiết bị đo khí thải và các vật tư, phụ kiện thay thế kèm theo để thực hiện việc kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy được miễn, giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Ngoài kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư để kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, quy định các đại lý được ủy quyền chính thức của các Công ty sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy phải đầu tư khi tham gia thực hiện kiểm định khí thải. Khuyến khích các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy khác và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Tổng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện 6 dự án thành phần thuộc Đề án này dự kiến là 250 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015.